گیت Rebase به زبان ساده

در طی سال های اخیر بعد از درک این‌که WorkFlow یا جریان کاری در سورس کنترل چقدر در کار تیمی اهمیت داره، به تمام اطرافیانم توصیه میکردم و میکنم که از فلو مناسب برای گیت استفاده کنند. ورک فلو یک قرارداده بین افراد تیم برای یکسان بودن سیاست برنچینگ.