ایجاد یک خزنده ساده با Nodejs برای دانلود تلفظ صحیح کلمات از لانگمن

خزیدن در یک وب‌سایت و شروع به استخراج اطلاعات اون، یکی از کارهای ساده و جذابیه که می‌شه با استفاده از Node.js انجام داد. من توی یکی از پروژه‌های خودم، نیاز به دانلود تلفظ صحیح کلمات انگلیسی از سایت دیکشنری آنلاین لانگمن داشتم، تصمیم گرفتم که این ابزار کوچک رو تحت عنوان یک پروژه آموزشی در اختیار بقیه قرار بدم.