اتوماتیک گیت بای سکت یا چگونه با دو نیم کردن اتوماتیک از سکته جلوگیری کنیم

وقتی پروژه، محصول و تیم ها رشد می‌کنند، به همون اندازه پیدا کردن مشکلات و خطاهای کدها سخت تر میشه. تا جایی که بعضا دیده شده باگ هایی سهمگین موجب حملات قلبی عروقی سازمان‌یافته به مسئولین سالم نگه‌داشتن پروژه شده است. احتمالا چیزی نزدیک به همه تیم هایی که می‌شود ارزش سر آنها را بر تنشان سنجید، از مکانیزم های کنترلی، تست های فراوان، CI و … استفاده میکنند و کمتر با این مشکلات مواجه می‌شوند. امیدوارم برای شما پیش نیاد. این مقاله یک بحث فنی در مورد گیت است و در مورد یکی از امکاناتش برای یافتن کامیت مشکل دار در بین انبوهی از کامیت ها. git bisect