تعداد کل لایک ها: ۱۱

معمار نرم افزار، محقق یادگیری ماشین و بینایی کامپیوتر، عاشق سفر و خلق تجربیات جدید
روزنوشت‌های یک شهروند آرشیو وبلاگم در بیان http://mofrad.blog.ir
تفاوت بسیاراست بین کسی که با شوق وحرارت کتابی را مطالعه میکند، باآدم خسته ای که میخواهد با کتاب، خستگی خود را رفع کند
برنامه نویس معمولی
فرانت اند دولوپر