تعداد کل لایک ها: ۷

من دنبال تولد خودمم، ولی نه اون تولدی که پدر و مادرم عاملش بودن این سری میخوام خودم خودمو به دنیا بیارم! اونجوری که‌ دوس دارم...
Pythonista, Free Software Enthusiast. GNU/Linux Master. Network Security Researcher. Son. Brother.
شبکه اجتماعی وبلاگ پلاس بزودی ی </> www.weblogplus.com