تعداد کل لایک ها: ۵

معمار نرم افزار، پژوهشگر یادگیری ماشین، زبان و بینایی کامپیوتر، عاشق سفر و خلق تجربیات جدید
طراح و توسعه دهنده رابط کاربری
راهی بزن که آهی، بر ساز آن توان زد...