متد کاربردی Object.select

استفاده از متد Object.select برای انتخاب کردن و بیرون کشیدن پراپرتی ها...