پنهان کردن هدرهای پیش فرض مرورگر در پرینت صفحه وب

پنهان کردن هدرهای پیش فرض مرورگر در پرینت صفحه وب
پنهان کردن هدرهای پیش فرض مرورگر در پرینت صفحه وب