مینیفای کردن HTML و CSS در جکیل (Jekyll)

مینیفای کردن HTML و CSS در جکیل (Jekyll)
استفاده از ابزارهای موجود و بدون استفاده از پلاگین، میشه سورس کد وب سا...