پکیج‌منجر NPM چطوری می‌تونه ما رو توی مشکل بندازه؟

پکیج‌منجر NPM چطوری می‌تونه ما رو توی مشکل بندازه؟
اول بگم که فانکشن require در حالتی که ما بخوایم یک ماژول رو ایمپورت کن...